Over Gerda

(Zwarte koffie. Verboden vrucht.  Saus Andalouse .)

Mijn opleiding:

Binnen mijn perfectionisme bevecht ik dagelijks het fenomeen van de eeuwige teleurstelling.

De kunst van de verwondering en mijn inbeeldingsvermogen sturen mijn scheppingsdrang.

Niets = Mooier als  maken.

 

Piet Mondriaan:  ’’De aloude indentificatie met de dingen moet verpulverd worden teneinde de beperkende associaties te vernietigen.’’

 

Marc Rothko: ‘’Omdat mijn schilderijen groot en kleurig zijn en geen lijst hebben en de museummuren meestal groot en immens zijn, is er het gevaar dat mijn schilderijen zich tot de muur verhouden als een decoratief vlak. Dit zou hun intentie verstoren, omdat mijn schilderijen intiem en intens zijn en het tegenovergestelde van een decoratief gegeven.’’

… “Recept van mijn kunst:

Een duidelijke préoccupatie met de vergankelijkheid. Alle kunst houdt zich bezig met het wenken van de dood.

Sensualiteit; de basis om concreet te zijn over de wereld.

Spanning; Conflict of verlangen wat in kunst in toom wordt gehouden op het moment dat het plaats vindt.

Ironie, een modern ingrediёnt. ( de Grieken hadden het niet nodig), een vorm van zichzelf uitwissen in onderzoeken waarmee iemand voor een ogenblik zijn eigen lot kan ontvluchten.

Geestigheid, humor.

Een paar gram van het snelle voorbijgaan van de dag, een kans.

Ongeveer 10% hoop;als je er prijs op stelt om dit te weten: de Grieken hadden het er nooit over.

Ik schilder grote schilderijen omdat ik een toestand van intimiteit wil scheppen. Een groot schilderij is een directe handeling; het neemt je mee het schilderij in.”

 

 

Naast poëzie-,  installatie- en schilderkunst  transponeer IK beelden in boeken, als sculpturale objecten gestoffeerd met ongepolijste schilderingen, geschriften, collages en tekeningen. Het zijn zinnebeelden van instinctieve handelingen, geplakte en geschilderde lijnen die vallen of staan – op en onder de bladzijden – binnen en buiten de oorspronkelijke patronen van de boeken. Ze geven blijk van plastische ingrepen naar mijn gevoelswereld als kunstenaar en van hoe ik die aanpas met alles wat ik vind en tegenkom.

 

Meestal begin ik met de kaft en dan ga ik verder, pagina per pagina en van dag tot dag tot het volledige boek afgewerkt is.

 

Gerda Stevens van de Weem.